ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Նմանատիպ ծառայություններ առաջարկող ընկերությունները շատ են:
Մենք տարբերվում ենք նրանով, որ կլսենք Ձեր ցանկությունները և պահանջները, կնախագծենք, կմոնտաժենք ու կապահովեք Ձեր տարածքների և Ձեր ինֆորմացիայի անվտանգությունը արդի լավագույն լուծումներվ՝ ապահովելով հետագա սպասարկումը և տեխնիկական վերազինումը:
Ստորև Մեր ընկերույթյան ծառայությունների կրճատ ձևաչափով, իսկ ամբողջական ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ բաժնում:

Ցանցերի նախագծում՝ լարային(օպտիկական և մալուխային) և անլար: Մոնտաժ, կարգաբերում և հետագա սպասարկում:

Ցանցային սարքավորումների ճիշտ և խելացի ընտրություն:

Տեսահասկման համակարգի նախագծում, համապատասխան սարքերի ճիշտ ընտրություն, համակարգի մոնտաժում, թեսթավորում, կարգաբերում ըստ Ձեր պահանջների: Հետագա սպասարկում և արդիականացում:

Տեսաձայնագրությունների պահպանում ՄԵՐ տվյալների պահոցում՝ հետագա կորուոստներից ապահովվագրվլեւ համար:

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

ՑԱՆՑԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

Մեր մասնագետները պատրաստ են Ձեր հետ քննարկումների արդյունքում նախագծել Ձեր ընկերության համար ցանկացած տիպի և բարդության ցանց, կամ բարելավեն արդեն գործողը:

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

Մեր ընկերության մասնագետների տարիների արդյունքում կուտակած փորձի արդյունքում Ձեր ընկերության համար կընտրվեն ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ցանցային սարքավորումներիը՝ Համաշխարային լավագույն արտադրողներից:

ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ, ԿԱՐԱԳԱԲԵՐՈՒՄ

Ձեր ընկերության համար նախագծված և սարքավորումների ընտրություն անցած նախագիծը կյանքի կկոչվի Մեր ընկերության մասագետների կողմից, որից հետո այն կկարգաբերվի Ձեր ընկերության աշխատանքի լավագույն արդյունավետության համար

ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

Անվտանգություն ապահովումը բազմափուլ է: Մենք կնախագծենք Ձեր ընկերության անխափան աշխատանքի համար ահրաժեշտ Անվտանգության մյուս շրջանակը՝ Տեսահսկման Համակարգը, որը կապահովի Ձեր ընկերության աշխատակիցների և սարքավորումների անվտանգությունը:

ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեսահսկման համակրգի նախագծման կարևոր փուլ է համակարգի բաղկացուցիչների ՃԻՇՏ ընտրությունը, հետագա անախորժություններից և անակնկալներից խուսափելու համար:Մենք կընտրենք լավագույնը Ձեր տեսահսկան համակարգի ԱՆԽԱՓԱՆ աշխատանքի համար:

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐԳԱԲԵՐՈՒՄ, ՎԵՐԱԶԻՆՈՒՄ

Մեր մասնագետների կողմից նախագծված տեսահսկման համարգը կմոնտաժվի, կկարգաբերվի ու կթեսթավորվի: Անհրաժեշտության դեպքում արդեն գործող համակարգը կվերազինվի (ծրագրային ու տեխնիկապես), որից հետո այն պատրաստ կլինի անխափան աշխատանքի:

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ նկատառումներից ելնելով՝ չենք թվարկի այն ընկերությունների անունները,որոնց հետ պատիվ է ունեցել աշխատել Մեր ընկերությունը:

Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ Ու Թ Յ Ու Ն

ՄԵԶ ՎՍՏԱՀԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

Երևան, Ազատության պող. 27/7 «ԵՐԱԶ» Բիզնես Համալիր

հեռ. +374 95 655675

էլՓոստ. info@անվտանգություն.հայ